Här följer några enkla reglar att följa

Om betalningen uteblivit vid förnyelse av månadsperioden kommer er dörrkod sluta fungera efter 2 veckor. Efter 3 månader och två påminnelser säljs innehållet i förrådet på auktion och fakturan lämnas till inkasso.

Det finns en del saker som du inte får förvara hos oss och det är:

 • Explosiva ämnen
 • Miljöfarligt material
 • Brandfarliga gaser och vätskor
 • Hälsofarligt material
 • Mat och andra varor som kan börja lukta illa
 • Vapen och ammunition
 • Alkohol och droger
 • Stöldgods och illegalt gods
 • Levade djur och växter
 • Föroreningar
 • Avfall

Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena. Var och en är ansvarig för att städa upp efter sig om det t.ex. blivit smutsigt i samband med lastning och lossning. Blockera inte dörrar och lastportar med bil eller släp utan se till att alla har lätt att komma fram.

För fullständiga villkor klicka här!

För att se hyresavtal som PDF klicka här!

1.

Välj hur stort förråd du ska ha.

2.

Betala med kort eller via faktura.

3.

Så fort vi fått din betalning får du en kod så att du kan flytta in i ditt förråd.

Klicka här för att boka ditt förråd