StowAway satsar mycket på hög säkerhet så att du ska kunna känna dig trygg med din förvaring. Vårt passagesystem bygger på att du får en unik personlig kod som gör att du kan ta dig in och ut i vår anläggning. All in och utpasseringar registreras elektroniskt och sparas. Området är kameraövervakat 24/7 med strategiskt placerade videokameror, både inomhus och utomhus. Hela anläggningen är larmad (inbrott och brand) och vi har direktkoppling till vaktbolag som rycker ut så fort larmet går. Du har eget hänglås till det förråd som du hyr vilket medför att endast du har tillträde. Anläggningen är också ständigt upplyst. Så med andra ord, här är dina saker säkrare än hemma.

1.

Välj hur stort förråd du ska ha.

2.

Betala med kort eller via faktura.

3.

Så fort vi fått din betalning får du en kod så att du kan flytta in i ditt förråd.

Klicka här för att boka ditt förråd